Velkommen til Projectum.no

Projectum.no ble opprettet i 2015. Virksomheten tilbyr konsulent- og rådgivningstjenester innen fagområdene økonomi og informasjonsteknologi.  Målet er å bistå våre kunder med økonomistyring, økt lønnsomhet, utvikling av IT løsninger, samt økt effektivitet. Dette gjør vi ved å tilby, til enhver tid, oppdatert kompetanse og fleksible administrative løsninger.

Projectum.no er under stadig utvikling. Vi mener dagens teknologier er utgangspunktet for fremtidens teknologier.

Ønsker din bedrift økonomisk rådgivning  ved hjelp av dagens teknologi, kontakt oss for en uforpliktende prat.

One thought on “Velkommen til Projectum.no

  1. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) er et strukturert rammeverk eller ontologi for kvalitetssikring av leveranse, drift og support innen IT-sektoren. ITIL går inn i organisasjonsstrukturen, og de faglige ferdigheter til en IT-organisasjon, ved å presentere et utførlig sett management prosedyrer som en organisasjon kan benytte til å styre sine IT-operasjoner. Disse prosedyrer er leverandøruavhengige og er relevante for alle aspekter av en IT-infrastruktur. Siden midten av 1990-tallet har ITIL vært en verdensomspennende de facto standard for IT Service Management og er ikke ulikt Information Services Procurement Library (ISPL), Application Services Library (ASL), Dynamic Systems Development Method (DSDM) og Control Objectives for Information and related Technology (COBIT).
    (ref. Wikipedia)

Comments are closed.