Team Serrano - Projectum
Om oss

Om oss

Serrano Team og Projectum ligger under Team Serrano Tekno Consulting.

Firma har utvikler seg siden starten i 1992 fra det å være en rent import organisasjon innafor kommunikasjon utstyr og til å være et organisasjon innafor informasjon, IT utvikling og administrasjon.

Vi jobber for å gi deg de elementene du trenger for å greie dine etterlengte teknologiske behov.

 I dag mestrer vi både kommunikasjon og implementering av IT løsninger. Vi satser i dag på den grønne teknologi, slik at vi kan være smart til å drive nye og bærekraftige IT- prosjekter og samtidige som vi er anvendelig til å ta være på våre naturlige ressurser.

Verden vi kjenner er under en markant forandring og vi kan ikke være lenge passive.  Naturen trenger oss på same måte vi trenger naturen. Vi trenger teknologi  og vi skaper teknologi i pakt med naturen.


Hernan Serrano

MSc i Informatikk


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.